PREMIERA „Zapora. Nigdy się nie poddamy!”

Scenariusz do spektaklu powstał na podstawie relacji Zaporczyków  spisanych przez dr Ewę Kurek. Pomysłodawcą wydarzenia jest Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego Aleksander Batorski
Scenariusz i reżyseria: Marcin Wąsowski
Muzyka: Jakub Stasikowski (zespół B6), Urka Wonsowska.
Oprawa plastyczna: Michał Łysiak.
„Zapora. Nigdy się nie poddamy!” to spektakl historyczny przedstawiający losy majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora. Zapora to bohater zapomniany, niewygodny. Cichociemny – dowódca, komendan, „Stary”. Spektaklowy Zapora opowiadany jest wspomnieniami żołnierzy. Podstawą dramaturgiczną są zmagania grupy aktorskiej pracującej nad nową premierą, właśnie tą, która jest grana przed widzami. Jest to zapis próby do spektaklu „Zapora. Nigdy się nie poddamy!”. Oszczędny w scenografii, wsparty multimediami, dramatyczny, nieraz komediowy - jak życie. Wydarzeniom scenicznym towarzysz muzyka - współczesne, gitarowe aranżacje przedwojennych szlagierów i piosenek partyzanckich.
Obsada:
Barbara Szarwiło (Teatr Ziemi Chełmskiej, Teatr Lukla)
Jan Filip (Teatr Bez Maski)
Michał Łysiak (Poławiacze Pereł Improv Teatr)
Adam Organista (Teatr Andersena, Teatr Lukla)
Marcin Strug (Teatr ITP)

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z programu Warto być Polakiem organizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego:

Cele programu:

- Pielęgnowanie polskości

- Ochrona narodowego dziedzictwa

- Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski

- Przywołanie postaci godnych do naśladowania

- Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby

- Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego 

Beneficjentem grantu jest Fundacja Inside Out

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl