Naszą misją jest wspieranie biznesu

Wydarzenia budują trwałe i silne relacje biznesowe. Lubelskie Centrum Konferencyjne aktywnie uczestniczy w rozwoju regionalnej gospodarki i wspiera wszelkie biznesowe inicjatywy.

sprawdz

Idea

Funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykracza poza organizowanie kongresów oraz wystaw. Naszą misją jest wspieranie kreowania marki turystyki biznesowej województwa lubelskiego, stymulowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz wzmacnianie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Centrum jest również przestrzenią wymiany myśli, idei i transferu wiedzy związanej z planowaniem strategicznym.
Kluczowym zadaniem LCK jest budowanie relacji biznesowych oraz naukowych, które długoterminowo mogą przynieść korzyści gospodarcze dla całego województwa lubelskiego. Dlatego regularnie chcemy spotykać się z przedstawicielami branży turystycznej, nauki oraz biznesu, aby dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem związanym z pozyskiwaniem wydarzeń dla regionu oraz budowaniem wspólnej oferty regionu dla potencjalnych klientów.

 

Wizja

Lubelskie Centrum Konferencyjne jest przestrzenią inspirujących spotkań oraz zawiązywania relacji krajowych i międzynarodowych.

Misja

Lubelskie Centrum Konferencyjne:

- wspiera kreowanie marki turystyki biznesowej,

- stymuluje współpracę regionalną i międzynarodową,

- wzmacnia rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

 

 

Lubelskie Centrum Konferencyjne w liczbach

13 000 m2

powierzchni

11

sal konferencyjnych

4

studia do realizacji wydarzeń online

 18 m

wysokości Atrium

 589

zorganizowanych wydarzeń

 85 044

uczestników

Autorskie projekty i inicjatywy

Działanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykracza poza organizowanie kongresów, konferencji oraz wystaw. Kluczowym zadaniem LCK jest budowanie relacji biznesowych oraz naukowych poprzez projekty i inicjatywy, które podejmuje wspólnie z innymi podmiotami.

Zespół

Główną ideą przyświecającą różnego rodzaju eventom jest spotkanie ludzi. To właśnie oni - zarówno uczestnicy jak i osoby pracujące bezpośrednio przy organizacji - decydują o tym jak dane wydarzenie będzie wyglądać. Dlatego też markę LCK budują profesjonaliści pełni pasji, ambicji, z bogatym doświadczeniem eventowym, dla których nie ma rzeczy niemożliwych a każde wydarzenie to nowe wyzwanie.

Poznaj nas bliżej!

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl